Brněnské dny Ernsta Macha 2016 zahrnují akce pořádané v Brně u příležitosti stého výročí úmrtí významného fyzika a filosofa, chrlického rodáka Ernsta Macha (18.2.1838 - 19.2.1916).

Hlavní akce v rámci Brněnských dnů Ernsta Macha 2016 proběhnou ve dnech 18.-20. února 2016 za koordinace Masarykovy univerzity:

18. února 2016   Uvítací večer
19. února 2016   Dopoledne – Brno: Konference "Ernst Mach: Fyzika – Filosofie – Technika"
                           Odpoledne – Chrlice: Ohlédnutí po chrlické a kroměřížské stopě Ernsta Macha
20. února 2016   Exkurze „Brněnská muzea a pamětihodnosti"

Pořadatelem akcí je Masarykova univerzita spolu s Akademií věd ČR, Učenou společností ČR, Jednotou českých matematiků a fyziků a městskou částí Brno-Chrlice, za podpory statutárního města Brna.

Masarykova univerzita Akademie věd ČR Učená společnost ČR Jednota českých matematiků a fyziků Městská část Brno - Chrlice statutární město Brno


Konference je věnována širší problematice historických i současných témat vztahujících se k dílu Ernsta Macha – mechanice, relativitě a kosmologii, filosofickým otázkám a významu díla Ernsta Macha pro rozvoj techniky.

Přednášející: Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., Dr.h.c., Univerzita Karlova v Praze, předseda Učené společnosti ČR, Prof. Dr. Friedrich Stadler, Universität Wien, ředitel Institutu Vienna Circle, Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., Dr.h.c., Akademie věd ČR, předseda Akademie věd ČR, Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., Masarykova univerzita, předseda Odborné skupiny organizace výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků.


V návaznosti na mezinárodní konferenci Ernst Mach Centenary Conference 2016 "Ernst Mach (1838-1916): Life, Work and Influence" ve Vídni (16.-18. června 2016) se uskuteční exkurze pro zájemce: prohlídka historické lokality rodného domu Ernsta Macha v Chrlicích, návštěva brněnských muzeí a pamětihodností (Mendelovo muzeum, Památník Leoše Janáčka, Vila Tugendhat).
24.3.2016: Prezentace i jejich záznam k dispozici
PREZENTACE ZDE
6.3.2016: Fotogalerie zaplněna fotografiemi z průběhu všech akcí BDEM 2016
FOTOGRAFIE ZDE
18.2.2016: Pamětní deska Ernsta Macha odhalená na budově Univerzity Karlovy v Praze na Ovocném trhu
FOTOGRAFIE ZDE
15.2.2016: Aktuální program BDEM 2016 ke stažení ve formátu pdf
PROGRAM ZDE
3.2.2016: Informace k programu BDEM 2016 ke stažení ve formátu pdf
INFORMACE ZDE
7.1.2016: Plakát BDEM 2016 ke stažení ve formátu pdf
PLAKÁT ZDE
17.12.2015: Zahájení on-line registrace (do 31.1.2016)
REGISTRACE ZDE
9.12.2015: Předběžná verze webových stránek BDEM 2016