Kalendárium BDEM

Čtvrtek
18. února 2016Ernst Mach: Uvítací večer
18:00-21:00 Uvítací večer s ohlédnutím za Brněnskými dny Ernsta Macha 1988 a 2008 a s výstavkou dokumentů
[Akademický klub Masarykovy univerzity, Žerotínovo náměstí 9, Brno]
Pátek
19. února 2016Ernst Mach: Fyzika – Filosofie – Technika
09:00-12:30 Slavnostní konference k uctění osobnosti Ernsta Macha (1838-1916)
[Sněmovní sál Nové radnice v Brně, Dominikánské náměstí 1, Brno]
14:00-17:00 Ohlédnutí po chrlické a kroměřížské stopě Ernsta Macha
Vzpomínkový akt u pamětní desky Ernsta Macha
[Chrlice, rodný dům Ernsta Macha]
Sobota
20. února 2016 Exkurze: Brněnská muzea a pamětihodnosti
Mendelovo muzeum, Památník Leoše Janáčka, Vila Tugendhat

V návaznosti na mezinárodní konferenci Ernst Mach Centenary Conference 2016 "Ernst Mach (1838-1916): Life, Work and Influence" ve Vídni (16.-18. června 2016) se uskuteční exkurze pro zájemce: prohlídka historické lokality rodného domu Ernsta Macha v Chrlicích, návštěva brněnských muzeí a pamětihodností (Mendelovo muzeum, Památník Leoše Janáčka, Vila Tugendhat).