Pořadatelé

Pořadatelem Brněnských dnů Ernsta Macha 2016 je Masarykova univerzita (MU) spolu s Akademií věd ČR (AV ČR), Učenou společností ČR, Jednotou českých matematiků a fyziků (JČMF) a městskou částí Brno-Chrlice (Chrlice) za podpory statutárního města Brna (SM Brno). Koordinátorem akcí je Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (ÚTFA MU).

Přípravný výbor BDEM 2016
  • Prof. Rikard von Unge, Ph.D. (ředitel ÚTFA MU) – předseda
  • Prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (MU) – místopředsedkyně pro organizační záležitosti
  • Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. (MU) – místopředseda pro programové záležitosti
  • RNDr. Marie Fojtíková (MU)
  • RNDr. Jan Janík, Ph.D. (MU)
  • Doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc. (MU)
  • Mgr. Jana Jurmanová, Ph.D. (JČMF)
  • Mgr. Alice Zafirelisová (SM Brno)
  • Ing. Vladimír Kučera (Chrlice)