Stěžejní akce Brněnských dnů Ernsta Macha 2016

18.-20. února 2016
18. února 2016   Uvítací večer
19. února 2016Konference "Ernst Mach: Fyzika – Filosofie – Technika"
Chrlické odpoledne: Ohlédnutí po chrlické a kroměřížské stopě Ernsta Macha
                                 Vzpomínkový akt u pamětní desky Ernsta Macha
20. února 2016Exkurze "Brněnská muzea a pamětihodnosti"

Pořadatelem akcí je Masarykova univerzita spolu s Akademií věd ČR, Učenou společností ČR, Jednotou českých matematiků a fyziků a městskou částí Brno-Chrlice, za podpory statutárního města Brna.