Konference "Ernst Mach: Fyzika – Filosofie – Technika"

Sněmovní sál Nové radnice, Brno, 19. 2. 2016

Pátek 19. 2. 2016 – dopoledne
09:00-09:25   Registrace
09:30Zahájení
Martin Černohorský, Masarykova univerzita
K třetím Brněnským dnům Ernsta Macha
09:35-09:50Pozdravné projevy
Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna
Mikuláš Bek, rektor Masarykovy univerzity
Jan Sechter, velvyslanec České republiky v Rakousku
Rikard von Unge, ředitel Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky PřF MU
Josef Kubát, předseda Jednoty českých matematiků a fyziků
Lukáš Fila, starosta městské části Brno-Chrlice
09:50-12:05Konferenční přednášky
09:50Jiří Bičák, Univerzita Karlova v Praze, předseda Učené společnosti ČR
Mach, relativita a kosmologie
10:35Friedrich Stadler, Universität Wien, ředitel Institutu Vienna Circle
Only a Philosophical "Holiday Sportsman"? – Ernst Mach as a Scientist
Transgressing Disciplinary Boundaries
11:20Jiří Drahoš, Akademie věd ČR, předseda Akademie věd ČR
Ernst Mach – pedagog a technik
12:05-12:25Slavnostní předání pamětní medaile Jana Patočky profesoru Friedrichu Stadlerovi
Pamětní medaili AV ČR předá předseda AV ČR profesor Jiří Drahoš
J. M. Leclair (1697–1764): Sonáta pro dvoje housle A dur
Hrají Klára Erdingerová-Staňková a František Novotný, profesor JAMU
12:25-12:30Informace k odpolednímu programu v Chrlicích a ukončení konference
12:30-13:20Setkání primátora statutárního města Brna s účastníky konference na rautu na jeho pozvání
13:30Odjezd autobusem do Chrlic (autobus bude přistaven na Husově ulici,
v bezprostřední blízkosti konferenčního sálu, průchod přes nádvoří Nové radnice)